top of page

Vision og målsætning for 2B Pack

Kunderelateret:
 • at levere til tiden 

 • at levere fejlfrit 

 • at levere et produkt fuldstændig efter kundens ønske 

 • at yde udstrakt service i forbindelse med arbejdsopgaverne 

 • at yde rådgivning inden for 2B´s kompetenceområder 

 • at signalere at ingen opgave er for lille og ingen for stor 

 • 2B Pack for sikker levering til tiden

 

Virksomhedsrelateret:
 • at skabe et positivt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne så kompetence, engagement og loyalitet højnes. 

 • at udvikle personalets stærke sider til gavn for dem selv personligt og for 2B Pack 

 • at udvikle personalets ansvarlighed, kreativitet og selvstændighed ved at stille krav og være åben for nytænkning. 

 • at skabe et innovativt miljø som fremmer medarbejdernes engagement 

 

Vision:
 • at udvikle 2B Pack så den til stadighed er up to date indenfor kerneområderne 

 • at udvikle metoder og arbejdsgange, så fremtidens krav opfyldes specielt med hensyn til kvalitet og miljø, samtidig med at fortsat økonomisk vækst bibeholdes. 

 • at 2B Pack fortsat vil vedblive at være førende indenfor vort felt i Europa.

bottom of page