top of page

1993

2B Pack bliver grundlagt i Frederiks

1995

Virksomheden udvider areal og maskinpark

1996-1997

Virksomheden udvider med ny maskinhal og lager. Investerer i første store pakkemaskine

2004

Bygninger i Litauen bliver købt og renoveret. 2B Pack flytter produktionen til Litauen.

2004

2B Pack flytter hele virksomheden til Litauen

2007

Udvider lager med 1500 kvm.

2014-2015

Udvider med 3500 kvm.

2015

Udvider bygningerne med 3000 kvm.

Historien om 2B Pack

 

2B Pack blev grundlagt af den nuværende ejer Bøje Bønsøe i 1993.


Opstarten skete i udhusene til en landejendom og med en manuelt betjent pakkemaskine. Allerede i løbet af det første år blev denne maskine suppleret af en fuldautomatisk maskine. Hovedproduktionen var pakning af møbelbeslag.


I 1995 blev pladsen for trang og der blev bygget nye lokaler ved Frederiks. Samtidig udvidedes maskinparken med flere nye pakkemaskiner.


I 1996 - 1997 blev fabrikken udvidet med såvel ny maskinhal og nyt lager. Maskinparken udvidedes med den første store automatiske pakkemaskine.

 

I de følgende år blev der opført en stor lagerhal, og der blev indkøbt nye pakkemaskiner. Samtidig blev produktionen udvidet til også at omfatte diverse boltevarer, antennebeslag og krympepakning.


I 2003 blev der truffet beslutning om at flytte hovedproduktionen til Litauen. Fabrikken i Telsiai blev købt og totalrenoveret, så den i dag fremstår på samme niveau, som en fabrik i Vesteuropa.


Selve flytningen skete i maj 2004.


Efterfølgende er der sket udvidelser bygningsmæssigt af flere omgange, så der i dag er godt 15.000 m2 sammenhængende, renoverede produktions- og lagerlokaler.


Efterfølgende er produktionen udvidet, så der ud over pakning af beslag til diverse brancher også foretages mange forskellige montage og pakkeopgaver både maskinelt og manuelt.

 

Ved flytningen opnåede 2B Pack at blive en Vesteuropæisk virksomhed med de fordele, der er ved at ligge i Litauen. Vi overførte de vestlige ledelsesformer og fik en engageret, og meget dygtig medarbejderstab, hvor der sker meget få udskiftninger. I dag fremstår 2B Pack derfor som en moderne virksomhed med en meget stor erfaring indenfor vort felt.

bottom of page